Programma 

Tijdschema

09.00 uur Inloop en registratie
10.30 uur Aanvang plenair programma
12.00 uur Lunch
13.00 uur Start deelsessies
17.00 uur Einde deelsessies 
17.00 uur Borrel
18.00 uur Einde bijeenkomst

 

Plenair programma
We starten de dag met een prikkelend ochtendprogramma onder leiding van Sabine Uitslag. Met onder andere Job Cohen en documentairemaakster Sarah Sylbing reflecteren we met elkaar op actuele ontwikkelingen in de maatschappij en hoe die zich verhouden tot de maatschappelijke rol van de Bibliotheek. Ook praten wij je bij over de plannen voor 2019.

Deelsessies
De middag sprankelt weer van de deze-mag-je-echt-niet-missen-sessies: lezingen, workshops en debatten over diverse thema's en doelgroepen. Van werk & inkomen en gezondheid tot ouderen en digitale vaardigheden, en de relatie tussen schulden en laaggeletterdheid. De deelsessies zijn zowel strategisch als praktisch en belichten de thematiek vanuit diverse invalshoeken: de doelgroep zelf, lokale partners in het sociaal domein, inhoud, marketing, organisatie et cetera.

Kortom, voor ieder wat wils!